+48 535 577 331; +48 662 058 463

kontakt@medycynapracykz.pl

poniedziałek – sobota w godz. 7:00-20:00

Medycyna Pracy

Badania wstępne. Badania okresowe. Badania kontrolne. Badanie kierowców wszystkich kategorii. Badanie uczniów i studentów. Badanie sanitarno-epidemiologiczne. Badanie do pozwolenia na broń. Badanie detektywów. Badanie strażaków i strażników miejskich. Badanie sędziów, prokuratorów, kuratorów, komorników, syndyków, ławników asesorów sądowych. Badanie marynarzy.

Badania wstępne

Wstępne badania lekarskie musi przejść każdy pracownik przed przyjęciem do nowej pracy, przy zmianie stanowiska lub zmiany warunków na stanowisku dotychczas zajmowanym.

Badania okresowe

Okresowe badania lekarskie wykonywanepo upływie terminu ważności badań wstępnych bądź poprzednich badań okresowych.

Badania kontrolne

Kontrolne badania lekarskie wykonywane są po nieobecności pracownika spowodowanej chorobą, która trwała więcej niż 30 dni. 
Kompleksowo, szybko i sprawnie

Zapraszam do kontaktu

lek. med. Katarzyna Zabłocka

Po uzgodnieniu telefonicznym jest możliwość zbadania pracowników na terenie zakładu pracy.

2 + 13 =

Jak rozpocząć współpracę?

Proszę o kontakt telefoniczny bądź za pośrednictwem poczty e-mail. Po zapoznaniu się z charakterystyką stanowisk przekażę informację jakie badania są niezbędne dla poszczególnych stanowisk.

Czy musimy podpisać umowę?

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym tj. art. 12 Ustawy o służbie medycyny pracy z 27.06.1997 r., badania profilaktyczne powinny być przeprowadzane przez lekarza, z którym pracodawca ma zawartą pisemną umowę na okres dłuższy niż 1 rok.

Jak wygląda dalej proces badania?

W momencie gdy pracownicy wykonali wszystkie niezbędne badania, przyjeżdżam do zakładu pracy i przeprowadzam badanie, które kończy się wystawieniem orzeczenia lekarskiego o zdolności do podjęcia pracy na danym stanowisku.

Dni wolne na badania?

Art. 211 Kodeksu pracy jasno określa, że okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. Nie przysługuje na nie dzień wolny! Po wykonaniu badań, pracownik powinien wrócić do pracy.

Do jakiego lekarza?

Zgodnie z art. 12 Ustawy o służbie medycyny pracy z 27.06.1997 r., pracodawca powinien kierować pracowników na badania medycyny pracy do lekarza, z którym ma zawartą umowę na wykonywanie badań profilaktycznych pracowników.

n

Bez aktualnego orzeczenia?

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, o czym mówi art. 229 Kodeksu pracy.

Medycyna Pracy

Skierowanie na badania

Zgodnie z Art. 211, § 4a Kodeksu pracy, wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. Skierowanie powinno być wydane w dwóch egzemplarzach. Jeden dla lekarza, drugi dla osoby kierowanej na badania. W skierowaniu powinno znaleźć się stanowisko, na którym ma być zatrudniona dana osoba oraz informacje o tym jakie czynniki niebezpieczne, uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia występują na danym stanowisku.

ponad

20

lat doświadczenia z zakresu Medycyny Pracy

zapraszam do współpracy

Duże, średnie i małe firmy

Swoją praktykę opieram o aktualne przepisy prawne i najnowsze wskazówki metodyczne jednostek badawczych z zakresu medycyny pracy. Moja wiedza jest poparta wieloletnim doświadczeniem i nieustannym rozwojem w zakresie wiedzy medycznej.

Wieloletnie doświadczenie

Zapraszam do współpracy

W trakcie wielu lat praktyki zawodowej zebrałam doświadczenie ze współpracy z firmami z przeróżnych branż. Do badań podchodzę kompleksowo dbając o dobro klienta.

od poniedziałku do soboty w godz. 07:00-20:00

Szybko i sprawnie

Zapraszam do kontaktu i ustalenia ram współpracy. Do współpracy zapraszam małe, średnie i duże przedsiębiorstwa z terenu województwa pomorskiego. Jeśli zachodzi taka potrzeba dojeżdżam do zakładu pracy zleceniodawcy. Po uzgodnieniu telefonicznym jest możliwość zbadania pracowników na terenie zakładu pracy. W nagłych sytuacjach czas realizacji usługi wynosi do 24 h.

lek. med. Katarzyna Zabłocka

Telefon

+48 535 577 331
+48 662 058 463

Email

kontakt@medycynapracykz.pl

Godziny pracy

pon.-sob.: 7:00-20:00
niedz.: nieczynne

Obszar współpracy

województwo pomorskie

Skip to content